Що таке гепатопротектори?
Гепатопротектори – це комплексні препарати в основному рослинного походження, призначені для підвищення стійкості печінки до токсичних дій, сприяючи відновленню її функцій (зокрема що втрачаються при хронічних гепатитах, цирозі, хронічній алкогольній поразці і ін.), нормалізуючи або такі, що підсилюють активність ферментів кліток печінки.

Джерело: Методичні реомендаціі для самостійної роботи студентів при підготовки до практичного заняття. Вінницький національний медичний інститут ім. М.І. Пирогова, 2009 р.